Občanský spolek Za společný Branov

"Branov je naším domovem"

O spolku

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

 

znak pruhled

„...spolek je dobrovolným svazkem občanů zabývajícím se kulturním a společenským životem obce, regionu, ochranou životního prostředí a podílu na udržování zdravého prostředí, podporu sociálně potřebných lidí, udržování dlouholetých tradic a zvyklostí obce a jeho okolí"
                                        (preambule stanov spolku)
 

 

 

Občanský spolek Za společný Branov byl založen 12.3.2014. K jeho založení vedlo společné smýšlení části části místních obyvatel resp. lidí co tráví na Branově pravidelně část svého času.  Dalším dúvodem bylo z našeho pohledu neutěšená situace v dění na Branově. Chtěli bychom oragnizovat kulturní a sportovní akce a pokusit se o společná setkání místních obyvatel. Jako další důvod byla snaha aktivně se podílet na rozvoji obce, jelikož spolek i podle Nového občanského zákoníku (NOZ) má ve všech jednáních přeci jen větší váhu než samotný jedlotlivec. Naším cílem je též snaha o lepší informovanost o dění v obci a okolí a to ve všech oblastech.

Náš spolek byl zaregistrován spolkovým soudem dne 29.4.2014. Tato skutečnost pak byla předáná všem místním  úřadům, institucím a hlavně místnímu OÚ Branov. Tímto krokem si spolek zajistím další přísun  informací o plánovaném dění v okolí.

 

Ustanovením spolku valnou hromadou, byly schváleny i stanovy spolku.

Anketa

Přihlášení

Sdílej...

Copyright © 2011, Global Telecommunication Solutions. All Rights Reserved.