Občanský spolek Za společný Branov

"Branov je naším domovem"

Branovští s odvoláním neuspěli

raport orezJak u jsem psal v minulém článku, po Branově a v jeho okolí se, šíří spousta nepravdivých informací. Z Roztok "dorazila" zpráva, že OÚ nejenom že nedá na provoz fotbalu ani korunu, ale naopak bude ještě požadovat nájmené za hřiště  10 000Kč,-. Skutečnost je jiná viz. minulý článek Pronájem fotbalového hřiště a kdo měl zájem mohl se textem návrhu smlouvy na posledním veřejném zasedání seznámit.

 

Na něm si přítomní též mohli vyslechnout další "žalozpěv" pana J.Š. o tom, jak byl minulý starosta a předseda stavebního výboru byli neoprávněně odsouzeni, resp., že naletěli podvodníkům, protože jsou moc důvěřiví. Opozici šlo prý stejně jen o to jediné, aby byli odsouzeni. K tomu skutečně došlo  viz. níže, ale rozhodně ne kvůli opozici. Opozice naopak jako jediná (já sám minimálně na 3 pracovních a jednom veřejném zasedání) upozorňovala, že s rekonstrukcí střechy to i dle laického pohledu není v pořádku. Tuto skutečnost dokonce veřejně přiznal i bývalý předseda stavebního výboru, ale jak uvedl jelikož z principu nesouhlasili nikdy s našimi názory, tak tak nehodlali učinit ani v této situaci. Tvrzení, že tedy za odsouzení může opozice je velmi směšné (ostatně jako celý diskuzní příspěvek autora), jelikož se ta pouze  snažila  danou situaci "zachránit" . A byla asi jediná - ostaním zastupitelům to bylo patrně jedno, nebo prostě souhlasili s "politikou" co se na Branově v té době provozovala.

A teď již článek , který výšel před časem v RAPORTU:


PRAHA. Krajský soud v Praze rozhodoval v úterý 19. března ve věci bývalého starosty Branova Františka Štillera a bývalého za­stupitele Karla Karnolda. Oba byli odsou­zeni 23. listopadu 2018 Okresním soudem v Rakovníku za to, že porušili povinnost spravovat cizí majetek a tím způsobili obci Branov škodu ve výši 168 tisíc Kč.

Bývalého starostu u krajského soudu zastupoval nový obhájce, pan Karnold se odkázal na předchozí obhajobu JUDr. Viduny u Okresního soudu v Rakovníku. Ani výměna obhájce u bývalého starosty nezměnila názor soudkyně Lucie Černé, která po krátké poradě soudu vynesla roz­hodnutí, v němž plně potvrdila předcho­zí rozsudek Okresního soudu v Rakovní­ku a odvolání obou obžalovaných zamít­la. Tento rozsudek je pravomocný a nelze se proti němu odvolat.

Obžalovaný František Štiller byl odsou­zen k peněžitému trestu 40 000 Kč. V pří­padě, že by nebyl peněžitý trest ve stano­vené lhůtě vykonán, nahrazuje ho trest od­nětí svobody v trvání 6 měsíců.

Obžalovaný Karel Karnold byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 7 měsíců s podmínkou odkladu na zkušební dobu 3 let. Současně se mu ukládá přiměřená po­vinnost uhradit způsobenou škodu ve zku­šební době.

Oběma obžalovaným se ukládá zákaz činnosti ve výkonu funkce statutárního orgánu v územní samosprávě na dobu tří let. Oba obžalovaní jsou povinni společně a nerozdílně uhradit poškozené obci Bra­nov škodu ve výši 168 tisíc Kč.

Soudkyně Lucie Černá ve své závěrečné řeči pochválila práci vyšetřovatelů Policie Rakovník a Okresního soudu v Rakovní­ku včetně podrobného zpracování spisu.

Pavel Sklenička


 Doufejme, že i odpůrci současného vedení OÚ brzy pochopí, že zastupitelstvu opravdu nejde o to lidi rozdělovat jak tomu bylo v minulosti, ale naopak spojit, aby Branov mohl být tím čím býval nebo spíš, aby zde fungoval nomální život (když se dva lidi potkají, tak se slušně pozdraví a neotočí hlavu jek je tomu dnes, nebo když bude soused potřebovat pomoci, tak mu druhý pomůže, nebude se řešit kdo hodí do jaké hospody atd....). Toto by byl pro mne největší úspěch tohoto volebního období.

Anketa

Přihlášení

Sdílej...

Copyright © 2011, Global Telecommunication Solutions. All Rights Reserved.