Občanský spolek Za společný Branov

"Branov je naším domovem"

Veřejné zastupitelstvo ukončeno podruhé.

Dne 13. 9. 2016 bylo nahlášeno pravidelné veřejné zasedání zastupitelstva obce Branov a nutno podotknout, že se opět "děly věci".

Ještě před samotným zahájením rozdal zastupitel Sklenička všem zastupitelům stanovisko Občanského spolku Za společný Branov. Toto stanovisko bylo reakcí na zjištěné nedostatky a postupy při přípravě výstavby ČOV a nutno podotknout, že zásadních pochybení se provedlo opravdu hodně. Toto stanovisko myslím, ještě více rozohnilo již tradičně vypjatou atmosféru. Po zahájení a přečtení programu panem starostou ještě podal doplňující body k projednání pan Varyš, který navrhl rozšířit jednání o body:

  1. na přání pana starosty se dnešního jednání zúčastní pan S, který bude zastupovat obec v právních záležitostech s p. Varyšem
  2. další bod dořešit záležitost prodejny, kdy na obci proběhlo jednání s předsedou COOPu, který požádal obec o finanční spoluúčast na provoz prodejny
  3. o jednotlivých bodech se bude hlasovat a nebude se o nich diskutovat, to bude možno až v samostatném bodě Diskuse.

Přestože se po vyslovení zvláště 3. bodu ozvala část zastupitelů s námitkami, nebyli vyslyšeni a hlasovalo se. Další zvláštností bylo, že se hlasovalo o všech přidaných bodech najednou, což je dle mého "laického názoru" také chyba. Celé zastupitelstvo tak v podstatě "řídil" pan S, kterého nikdo neznal (zastupitelé ho viděli poprvé). Je zvláštní, že jednou pan starosta jako řídící zasedání nedovolí vystoupit s připomínkou občana, který "má v obci nemovitost" a má tedy dle Zákona o obcích právo na zastupitelstvu vystoupit (viz. článek Ustavující zasedání) a naopak pak nechá zcela neznámého člověka (alespoň pro ostatní zastupitele a občany) "řídit" veřejné zasedání.

Nicméně program zastupitelstva se "nějakým" způsobem odvíjel až k bodu 8, kdy pan Zelenka (po kratší debatě, zda mu to bude vůbec umožněno) přednesl stanovisko zastupitelů SNK Občanského spolku za společný Branov. Následně starosta požádal pana Karnolda, aby seznámil občany s 2. dodatkem SOD na ČOV, který již "musel" pan starosta podepsat, aby celá akce mohla pokračovat. Nevím ani, zda se dá napsat, že to bylo úsměvné, když se panu starostovi dostalo odpovědi, že pro dokument musí pan Karnold doběhnout neb ho u sebe nemá. Podotýkám, že to byl jeden z hlavních bodů zasedání. Druhá perlička dle mého úsudku byla, že byl tento bod vůbec na programu, když (jak zmínil pan starosta) dodatek už "musel" podepsat. Tím byla funkce zastupitelstva zcela potlačena a v podstatě toto jen potvrdilo informace uvedené ve stanovisku zastupitelů OS. A aby toho nebylo málo, tak jsem se na daný postup zeptal obou pánů "právníků" a dostalo se mi odpovědi, ze které jsem pochopil, že daný postup "schvalují", že když byla časová tíseň, tak pan starosta mohl podepsat bez souhlasu zastupitelstva a nyní se tedy na popud pana S vezme jen na vědomí.

Vrcholem pak bylo, že po zjištění, že si někteří občané průběh zasedání zvukově nahrávají, bylo zasedání ukončeno (na základě protizákonného jednání občanů, kteří na začátku nikomu nesdělili, že hodlají nahrávat). Toto byla další fatální chyba neb Zákon o obcích toto opravdu neřeší a dle něj tedy nebyl důvod zastupitelstvo ukončit. Bohužel na Branově je to v krátké době již podruhé, kdy bylo veřejné zasedání nezákonně ukončeno.

Pro úplnost jeden ze zajímavých odkazů, který podobnou situaci popisuje.

Anketa

Přihlášení

Sdílej...

Copyright © 2011, Global Telecommunication Solutions. All Rights Reserved.