Občanský spolek Za společný Branov

"Branov je naším domovem"

Začne konečně OÚ komunikovat s občany?

Kdo sleduje dění na těchto stránkách, jistě zaznamenal, dle mého soudu, celkem zásadní problém pro realizaci ČOV v podobě příjezdové komunikace k ČOV.

V projektu ČOV toto není řešeno a je pouze konstatováno, že bude řešeno po stávajících komunikacích. Jelikož je ovšem "stávající komunikace" vedena jako účelová a hlavně je v majetku soukromých osob, nebude dle mého laického názoru bez domluvy s vlastníky možnost tuto cestu použít. Když to hodně zjednoduším, tak cesta jsou v podstatě "vyježděné koleje na louce". Cesta se díky době, po kterou se používá, stala v podstatě účelovou komunikací.

Jelikož se jedná o soukromý pozemek, nelze dle mého názoru, aby si na něm třetí osoba dělala, co chce. Tím myslím, jak se někteří zastupitelé domnívají, že po dobu výstavby stavební firma cestu zpevní a upraví pro těžkou techniku a po dokončení zase uvede do původního stavu. To opravdu bez souhlasu vlastníků nejde. Asi nejvíce na tuto skutečnost upozorňují manželé Skleničkovi a to již několik let. Přišli i s vlastním návrhem, kdy by za určitých podmínek byli ochotni pozemek pod cestou prodat či darovat obci. Jedna z podmínek byla, že by musela celá cesta přejít do vlastnictví OÚ, což je vzhledem k možným dalším sporům celkem logický požadavek. Bohužel zastupitelstvo na návrh vůbec nereagovalo. Když jsem zjišťoval proč, bylo mi oznámeno, že se obávají, že by někdo z majitelů si mohl říct nějakou nesmyslnou cenu pro odkup a proto s nimi pro jistotu ani nebudou jednat.

Hodně zarážející postup. Ještě horší však je, že OÚ nezačal s vlastníky jednat ani po veřejném zastupitelstvu 31.3.2016, na kterém si tento úkol přímo uložil, tzn. že neplní ani na svém vlastním usnesení.

Jak již bylo zmíněno, 28.7.2016 proběhlo místní šetření ohledně příjezdové komunikace SO4, která se napojuje na zmiňovanou účelovou komunikaci. Bohužel na tomto jednání se v podstatě nic nevyřešilo, neb zástupci obce neměli pověření za obec jednat. Pan Englický z odboru dopravy mimo jiné konstatoval nutnost domluvy s majiteli pozemků pod cestou. A opět, jak už se stává pravidlem, nedělo se nic.

22.9.2016 pokračovalo toto jednání ohledně SO4, ale bohužel se v celé věci moc neposunulo. Mimo jiné je ovšem v zápise, že pan Englický dává OÚ lhůtu do 31.10.2016, kdy se má obec vyjádřit zda hodlá s majiteli jednat nebo ne. Nechme se tedy "překvapit", zda se něco v této věci změní. Ovšem zůstává taky otázka, zda pokud se OÚ konečně odhodlá s majiteli jednat, budou majitelé k jednání ochotni. Osobně když vidím způsob, jak se k nim OÚ chová, bych se vůbec nedivil (na veřejném zasedání si dovolí pan starosta říci o panu Š., že pro něj není vůbec žádný partner a že se bez něj obejde nebo ostatní počastovat vulgárními nadávkami). Nuže. nechme se překvapit...jen jsem zvědav, kdo bude v případě neúspěchu za "černého Petra", který za všechno může.

Anketa

Přihlášení

Sdílej...

Copyright © 2011, Global Telecommunication Solutions. All Rights Reserved.